รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

 

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย


 

 

 

   
พลตรีจารึก อารีราชการัณย์
 
นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA)
 
 
 
   
นายสกล วรรณพงษ์
 
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ 
   
นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา
 
ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
กรรมการ 
   
นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์
 
กรรมการ
 
   
นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ
 
กรรมการ
 
   
นายวัฒนา ยุกแผน

กรรมการ
 
   
นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์
 
กรรมการ
 
   
นายธนวัฒน์ ประสงค์เจริญ
 
กรรมการ
 
   
นายพีระ ฟองดาวิรัตน์
 
ผู้อำนวยการสถาบันฯ (INTA)
กรรมการและเลขานุการ 
   
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม
 
ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาอาชีพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 
   
นายวิบูณ จำปาเงิน
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาอาชีพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ