ความเป็นมา INTA

 

 

พลตรี ดร.จารึก  อารีราชการัณย์ ได้ก่อตั้ง “สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ” INTERNATIONAL TAKRAW  ACADEMY  (INTA) สำนักงานตั้งอยู่ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย  หัวหมาก  กรุงเทพฯ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 (2 July,2007) ซึ่งมีมวลสมาชิกสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ASTAF) จำนวน 15 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, เกาหลี, ศรีลังกา, ปากีสถาน, อินเดีย, พม่า, เวียตนาม, ลาว, อิหร่าน, บราซิล และไทย มาร่วมในพิธีเปิดด้วย

 

                               นโยบายของ “สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ” จะทำการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน, ผู้บริหารทีมกีฬาตะกร้อให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยจะช่วยส่งเสริม-สนับสนุนการพัฒนากีฬาตะกร้อ ให้แก่ประเทศสมาชิกสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ASTAF) อีกด้วย