สัมมนาวิชาการบุคลากรกีฬาตะกร้อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ ( INTA ) จัดการสัมมนาวิชาการบุคลากรกีฬาตะกร้อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับกีฬาตะกร้อรวมทั้งระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางในการที่จะร่วมกันพัฒนากีฬาตะกร้อของชาติให้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น .

Specifications

ผู้เขียน :

rachakorn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม :

519