พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนตะกร้อ A license 2560

สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ ได้เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเวปักตะกร้ออาชีพ ระดับที่ 3 (A - License) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ฝึกมูลนิธีตะกร้อแห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ และ นายพีระ ฟองดาวิรัตน์ ให้เกียรติร่วมเปิดพิธีการอบรม โดยมีผุ้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 54 คน และจะดำเนินการอบรมตั้งแต่ วันที่ 16-24 กันยายน 2560

Specifications

ผู้เขียน :

rachakorn

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 16 กันยายน 2560

ผู้ชม :

1136